ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಟ್ರೀಟ್‍

Offered in the breathtaking natural setting of the Isha Institute of Inner-sciences in Tennessee, a powerful space created by Sadhguru for self-transformation, this retreat combines the content of Inner Engineering Online and initiation into the powerful ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಕ್ರಿಯಾ in a 4-day residential program. The added benefits of an immersive experience include treks to the forests, bluffs and waterfalls on site, live music and fresh, wholesome vegetarian meals.

This program is offered through an Isha Yoga instructor trained by Sadhguru.

The Setting

Designed for deep personal expansion, the Inner Engineering retreat takes place in the serenity of the Isha Institute of Inner-sciences on Tennessee’s spectacular Cumberland Plateau. Here you have the opportunity to leave behind daily routines and hectic lifestyles and soak in the energy of this unique setting. The powerful consecrated spaces include Mahima hall and the Abode of Yoga, and each creates a potent atmosphere to experience the life-transforming impact of Inner Engineering. The program itself takes place in Mahima, the largest meditation hall in the Western hemisphere. Mahima means 'Grace', and offers you the space to explore the technologies for inner well-being in their full depth and dimension.

ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಕ್ರಿಯಾ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಕ್ರಿಯಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ, ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ 21ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಗುರುಗಳು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಅಗಾಧ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಶಾಂಭವಿ - ನಿಮ್ಮ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ರಸಾಯನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಶಕ್ತಗಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ, ಗಮನ, ಸ್ಥಿರತೆ, ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಕ್ರಿಯಾ, ನಿಜವಾದ ಚಮತ್ಕಾರ

ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧನ. ನಿಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದ ತಿರುಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ."
-ಸದ್ಗುರು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಪ್ರಯಾಸರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನಗಳು

ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಧ್ಯಾನ

ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳು

ಜಾಗೃತಿಯ ಸಾಧನಗಳು

ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಕ್ರಿಯಾ

ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಸೆಷನ್‍ಗಳು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ತರಬೇತಿ

Invigorating Walks on Forested Trails

ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ಥಳಗಳು

ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು