ஈஷா யோகா ரிட்ரீட்

Offered at the Isha Yoga Center in India and Isha Institute of Inner-sciences, USA, and select locations worldwide. These retreats include live transmission of Shambhavi Mahamudra Kriya, hikes in forested trails and other highlights for an immersive and rejuvenating experience.

Upcoming Program Worldwide:


விற்பனை நிலையம்

ஈஷா ஷாப்பி

எங்களைப் பற்றி

ஈஷா அறக்கட்டளைஈஷா அவுட்ரீச்

உதவி

Sadhguru Appஐ டவுன்லோட் செய்யுங்கள்