ஈஷா யோகா - நிறைவு

Inner Engineering Completion is offered at Isha Institute of Inner-sciences, Isha Yoga Center and in select city centers worldwide through trained Isha instructors.

Available to those who have completed Inner Engineering Online, this 2-day residential program includes the transmission of Shambhavi Mahamudra Kriya, a powerful and purifying 21-minute energy technique which incorporates the breath, along with rejuvenating and invigorating preparatory asanas.

Prerequisite: Completion of all 7 Inner Engineering Online sessions

உங்கள் அருகாமையில் நடக்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள்:


விற்பனை நிலையம்

ஈஷா ஷாப்பி

எங்களைப் பற்றி

ஈஷா அறக்கட்டளைஈஷா அவுட்ரீச்

உதவி

Sadhguru Appஐ டவுன்லோட் செய்யுங்கள்